HerKern

Slide background

HerKern organiseert time-outprojecten
en kortstondige contextuele begeleiding van jongeren

Herkern is een ondersteuningsproject dat dagbesteding aanbiedt aan 10 jongeren tussen 12 en 18 jaar door middel van een 4 weken programma.

De naam Herkern staat voor het terugbrengen naar de kern van wat de jongeren drijft om hun eigen leven in handen te nemen en te bouwen aan een toekomst.

Wij bieden de jongeren de kans om gedurende 4 weken in het Heidehuis tot rust te komen en te zoeken naar opportuniteiten en perspectieven.

HerKern organiseert zich vooral naar ondersteunende begeleiding van jongeren die even hun blik op de toekomst kwijt zijn en in hun verdere schoolse loopbaan (voltijds op de schoolbanken zitten) weinig mogelijkheden zien.

Dit houdt in dat wij jongeren die vastlopen in hun levensvisie de kans bieden om gedurende 4 weken bij ons tot rust te komen en constructief en actief na te denken over hun toekomst.

De werking van HerKern start in 2015 opnieuw als afdeling van vzw De Patio. De werking wordt gefinancierd vanuit het Impulsfonds van de Provincie West-Vlaanderen, uit eigen middelen van De Patio en uit giften.

De werking zal geïntegreerd worden in de hulpverleningstrajecten van De Patio, wat een begeleiding op maat van elke jongere moet mogelijk maken.